Algemene voorwaarden

Doelstelling
 
Deze webshop is bedoeld om producten particulier te koop aan te bieden, deze kunnen zowel nieuw als 2e hands zijn. (nieuw of 2e hands wordt vermeld bij het product).
 
Alle artikelen op deze webshop kunnen afgehaald worden of verstuurd worden.

Afhalen:

Het aangekochte product kan afgehaald worden op het adres:
Luna's Corner
Begijnhof 32
8500 Kortrijk
 
Versturen:

Het versturen gebeurd door middel van Bpost
De tarieven voor het versturen van een artikel kun je bekijken op hun website waarvan de prijzen variëren aangaande het gewicht van het pakket.  >>> Klik hier op de link voor de tarieven van Bpost 
 
De wijze waarop de aankoop tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
 
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
Op onze prijzen is BTW niet van toepassing en dus niet aftrekbaar als voorbelasting.
De eventuele kosten van verzending.
 
Afbeeldingen bij de producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave,
Het aanbod bevat een volledige nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten,
 
LuNa's Corner is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, zal LuNa's shop passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
Indien de consument elektronisch kan betalen, hiervoor zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 
Luna’s Corner verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren bij de verwerking van uw persoonsgegevens conform de bepalingen van de Europese Wet voor databescherming, zijnde de General Data Protection Regulation (GDPR).
 
Bij het versturen van een pakket doen wij er alles aan om dit geheel beveiligd tegen breuk uit te voeren
 
Bij het afhalen van een artikel dient de betaling contant te gebeuren
 
Bij het niet afhalen van een artikel (verzending) kan de betaling gebeuren door middel van een bankoverschrijving.
  
Een bestelling op Luna's shop waarop wordt geopteerd dat ze zal worden afgehaald wordt na 3 dagen terug openbaar geplaatst indien de koper zijn aankoop niet komt afhalen, dan wordt dan opgezegd en terug ter beschikking gesteld, tenzij een telefonsich of mail bericht wordt toegezonden met een eventuele vertraging van ophaling van het aangekochte,
 
Bereikbaarheid per telefoon of email
 
LuNa's Webshop is iedere dag telefonisch bereikbaar van 09.00u tot 22.00u op het
nummer 0468-122 790 en is bereikbaar via mail: klik hier